Uczymy się i bawimy w domu – wf przez internet dla dzieci młodszych

Zestaw ćwiczeń domowych dla małych dzieci:
Zestaw A
1. Podskoki obunóż ze zmianą tempa i kierunku
2. W klęku podpartym wymachy naprzemienne nóg
3. Zabawa w „pchanie taczek”- trzymamy dziecko za kostki nóg a ono próbuje chodzić na rękach w przód i w tył –określenie dystansu(zaznaczenie linii)
4. Marsz na czworakach w podporze przodem na określonym dystansie
5. Szybkie biegi w miejscu z wysokim unoszeniem nóg

Zestaw B
1. „Małe Żabki” – skoki do przodu obunóż z głębokiego przysiadu na wyznaczonym dystansie
2. Ćwiczenia rzutne małą maskotką(piłeczką,) w górę z jednoczesnym ich chwytem. Podrzuty maskotki(piłeczki), z jednoczesnym obrotem wokół własnej osi i próbą
chwytu spadającej maskotki
3. Z siadu wykonujemy szybkie wstanie z jednoczesnym klaśnięciem dłońmi w górę.
4. Przeskoki jednonóż lub obunóż na d ustawioną niską przeszkodą( maskotką, małym kartonowym pudełkiem)
5. W leżeniu tyłem (na plecach) wykonujemy nogami „rowerek”

Zestaw C
1. Z leżenia przodem (na brzuchu) szybkie wstanie z wyskokiem w górę
2. W leżeniu przodem , chwytamy rękami kostki nóg i wykonujemy „kołyskę” w przód i w tył
3. „Małe kaczuszki” – w przysiadzie chwytamy rękoma za kostki i wykonujemy „kaczy chód” na określonym dystansie
4. Skoki na skakance w przód i w tył
5. Bieg slalomem na określonym dystansie omijając ustawione znaczniki( np. klocki, maskotki, piłeczki)

Zestaw D
1. Układamy dwie linie w odległości 2m od siebie i na pierwszej kilkanaście klocków. Przenosząc po jednym klocku na druga linię układamy wieżę –ćwiczenie wykonujemy w określonym czasie.
2. Przysiady z wyciągniętymi ramionami, przysiady przy ścianie(plecy oparte o ścianę), przysiady w parach –trzymając się za ręce lub za wspólnie trzymany kijek
3. Podajemy sobie w parach (na sygnał) woreczek lub piłeczkę (naprzemiennie wykorzystując 2 woreczki) na określony sygnał, określoną liczbę razy
4. 2 Plastikowe butelki napełniamy wodą. Wykonujemy wymachy ramion naprzemiennie. Prawa ręka w górę ,lewa ręka w dół
5. Ćwiczenia równoważne- stanie na jednej nodze „bocian”, „jaskółka”. Przejście
stopa za stopą po wyznaczonej linii(taśmą lub narysowana kredą)

Zestaw E
1. Ćwiczymy z piłką – podrzucamy i chwytamy piłkę, odbijamy piłkę oburącz nad głową, kozłujemy piłkę w miejscu oraz w marszu prawą i lewa ręką. Podajemy piłkę prawa i lewą noga do współćwiczącego na określonym dystansie( 2-5metrów)
2.Badminton- odbijamy rakietką lotkę w górę, do współćwiczącego, nad rozwieszoną taśmą, sznurkiem
3. Ćwiczymy rzuty małymi przyborami na odległość z oznaczeniem odległości
4. Skoki z miejsca ,skoki nad przeszkodami, skoki z rozbiegu w terenie
5. Ćwiczymy rzuty i chwyty kółka ringo lub innej małej obręczy

Pamiętamy o szczególnej higienie. Myjemy często ręce. Jeśli poruszamy się w przestrzeni publicznej pamiętamy o założeniu maseczki zakrywającej usta i nos. W miarę możliwości często i długo aktywnie przebywamy na wolnym powietrzu. Jeśli mamy możliwość wykonujemy marszobiegi w terenie oraz jazdę na rowerze lub deskorolce.

Opracowali: Beata Markowska, Magdalena Zakolska, Mateusz Mikołajczyk , Paweł Jedynak

Facebooktwittergoogle_plus