Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Ćwiczenia, zabawy ruchowe, orientacja w schemacie własnego ciała.
I. Poznawanie części ciała:
1. Wskazywanie z dzieckiem części ciała i nazywanie ich.
2. Oglądanie odbicia swojego ciała w lustrze.
3. Pokazywanie, naśladowanie min w lustrze.
4. Pokazywanie poszczególnych części ciała, dotykanie ich, poklepywanie.
5. Poruszanie wskazaną częścią ciała.

II. Różnicowanie prawej i lewej strony ciała.
1. Przypinanie spinaczy do rękawów prawej lub lewej ręki.
2. Ćwiczenia w utrwalaniu prawej i lewej strony ciała np.:
• podaj mi lewą rękę;
• podnieś prawą nogę do góry;
• dotknij prawą ręką do lewego ucha
• wskaż lewą ręką prawe oko;
• wymachy nogą lewą;
• wymachy nogą prawą;
• rzucanie piłki, woreczka prawą ręką;
• rzucanie piłki, woreczka lewa ręką;
• chwytanie przedmiotów tylko prawą ręką;
• chwytanie przedmiotów tylko lewą ręką;
• obracanie głowy w prawo;
• obracanie głowy w lewo;

Opracowała: J. Tutak

Facebooktwittergoogle_plus