Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Żywioły – ziemia.

Symulacja poprzez zmysły:
Węchu – wąchane różnych rodzajów ziemi: ziemia torfowa, piasek.
Dotyku – dotykanie ziemi, piasku, przesypywanie z miski do miski ,przesiewanie przez sito.
Słuchu – słuchanie odgłosów uklepywanej ziemi, przesypywanego piasku i ziemi.
Wzroku – oglądanie ziemi i piasku. Śledzenie wzrokiem przesypywanego piasku i ziemi. Szukanie ukrytych skarbów w piasku np. muszelek z wakacji nad morzem.
Aktywności:
Plastyczna – rysowanie na piasku palcem, patyczkiem, odbijanie dłoni, robienie babek z piasku przy użyciu foremek. Wsadzenie przyniesionej ze spaceru stokrotki do doniczki.
Ruchowa – Chodzenie boso po ziemi , piasku suchym i mokrym. Zabawy ruchowe: Kopanie ziemniaków, Sianie maku, Grabienie grządek.
Muzyczna – słuchanie piosenek związanych z pracą w polu, ogrodzie:
Siejemy mak, https://www.youtube.com/watch?v=iY0qLrO05I0
Ogrodniczka, https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8
Kopanie ziemniaków,
W naszym ogródeczku, https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o
Olek i traktorek,
https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4&list=TLPQMjkwNDIwMjBlqc6_kigQ3g&index=3
Zabawy muzyczna ruchowe: naśladowanie siania maku, zbierania ziemniaków, grabienia grządek.
Komunikacja werbalna i niewerbalna:
Rozwój mowy – słuchanie, oglądanie, nazywanie i wskazywanie np. piasku, ziemi, stokrotki posadzonej w doniczce, znalezionych skarbów w piasku.

Opracowała: Beata Banaś

Facebooktwittergoogle_plus