Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Propozycja zajęć z komunikacji alternatywnej.

Przykłady:
1. Dla osób z własną książką do komunikacji lub wykorzystywanymi symbolami podczas zajęć:
• wybieranie symboli lub wskazywanie przez dziecko/osobę dorosłą na czynności, którą chce wykonywać, np. może być tylko dotyk, słuch, węch, ćwiczenia ruchowe – nie muszą być wyszczególnione poszczególne rodzaje zajęć;
• swobodne wypowiadanie się na dowolny temat przy pomocy własnych symboli lub książki do komunikacji – w zależności od możliwości.
• w miarę możliwości dziecka korzystanie z symboli ,,jeszcze” i ,,koniec” podczas każdej aktywności byśmy w tym wszystkim podążali za dzieckiem.

2. Dla osób korzystających z mimiki, gestów czy wokalizacji:
• zachęcanie do wokalizacji – zakrywanie głowy dziecka/ osoby dorosłej chustą i zwracanie się np. „Gdzie jesteś (imię)?Powiedz „a” (przeciągamy przez dłuższą chwilę, czekamy na odpowiedź, ewentualnie ponawiamy komunikat ). Następnie kierujemy ręce dziecka /osoby dorosłej tak, aby mogło ściągnąć chustę. Gdy dziecko/osoba dorosła od razu ściąga chustę, w miarę możliwości staramy się ją przytrzymać na głowie.
• wskazywanie „ja” – dobrze żeby dziecko/osoba dorosła była przed lustrem, zwracamy się do niego np. „Kto jest ze mną?” (staramy się żeby chociaż przez chwilę popatrzyło w lustro) i pokazujemy gest „ja”.

Opracowała: J. Szostak

Facebooktwittergoogle_plus