Uczymy się i bawimy w domu – klasa 3PP i nowe wyzwania…

Dynamiczny rozwój współczesnych form komunikacji już dawno zmienił nasz sposób porozumiewania się. Ekspansja mediów cyfrowych i internetu spowodowała, iż pojawiła się nowa forma pracy – praca zdalna. W związku z trwającą przerwą w nauczaniu stacjonarnym w szkołach staramy się maksymalnie wykorzystać tą właśnie formę pracy. Spotkania online z uczniami umożliwiają nam kontynuację działań wspólnoty klasowej oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów poprzez utrzymanie kontaktów z bliskimi osobami z ich otoczenia. Niewątpliwie ta nowa forma pracy jest dla uczniów bardzo atrakcyjna choćby ze względu na możliwość dynamicznego zamieszczania na ekranie komputera różnych grafik, plików tekstowych, czy wreszcie plików audio. Nie bez znaczenia jest również swoboda wyboru czasu na zajęcia zgodnie z indywidualnym zegarem aktywności uczniów.

Bardzo dziękujemy za kontynuację współpracy z Domem Kultury INSPIRO. Pani Beatka, pani Ania i pan Maciek jak zwykle stanęli na wysokości zadania i pokazali, że „niezwykłe czasy wymagają niezwykłych działań”. Dzięki ich zaangażowaniu już dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach online.
Zapraszamy do fotogalerii klasy 3PP!

Opracowała: M. Majka

Facebooktwittergoogle_plus