Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Propozycja zajęć z zakresu wyrabiania orientacji w schemacie własnego ciała.

Przykłady:
• Kładzenie rąk na głowie, na ramionach, nogach przy równoczesnym nazywaniu poszczególnych części ciała(zazwyczaj z pomocą drugiej osoby).
• Kładzenie rąk za siebie, obok, przed siebie (z pomocą drugiej osoby).
• Wskazywanie poszczególnych elementów własnego ciała, nazywanie ich (przez osobę dorosłą).
• Zataczanie ręką kółek (z pomocą drugiej osoby w zależności od możliwości).
• Masażyki poszczególnych części ciała dziecka z wykorzystaniem różnych piosenek, np.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8

• Wyczuwanie całego ciała z wykorzystaniem Programu Knillów (siadamy za dzieckiem/osobą dorosłą, w miarę możliwości przed lustrem na materacu/fotelu/pufie/piłce „orzeszek” i wykonujemy wraz z nim polecenia) – program dostępny na youtube po wpisaniu Drużyna A Knill.

Opracowała: A. Bochenek

Facebooktwittergoogle_plus