Konkurs logopedyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Logopedycznym – „Świąteczna Karteczka” dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu wielickiego i uczniów Zespołu Szkół im. B. A. Kosiby. Celem konkursu jest propagowanie poprawnej wymowy, a także prezentacja umiejętności plastycznych uczniów, rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej i wyobraźni, bogacenie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi. 

Uczestnicy mają za zadanie wykonać karteczkę świąteczną tak, aby powstałe ozdoby w swojej nazwie zawierały trudną głoskę sz, ż, cz, r np. aniołeczki, szyszeczki, reniferki, gwiazdeczki itp. W trakcie przygotowywania pracy należy ćwiczyć prawidłową wymowę głosek w wyrazach i zdaniach.

Technika jest dowolna, format małego zeszytu (A5), ozdabiamy tylko pierwszą stronę.

Prace należy przysyłać do 10 grudnia 2019r

1. Każdą pracę konkursową należy opisać na odwrocie według wzoru poniżej:

– Imię i nazwisko dziecka/wiek/klasa

– Imię i nazwisko opiekuna

– Nazwa reprezentowanej placówki

2. Niezbędna jest zgoda rodziców na publikację danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu na stronie internetowej szkoły i wystawie prac w holu szkoły. Bez podpisanej zgody prace nie będą podlegały ocenie!

Rozdanie nagród odbędzie się 20.12.2019 w Kinie Kampus Wielicki po Jasełkach w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.

Do pobrania – zgoda

Organizatorzy: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce: Dorota Stachowicz, Katarzyna Słowiak, Natalia Bełz, Katarzyna Zielińska

Facebooktwitter