Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel Zajęcia Termin
K. Majcherczyk zajęcia teatralne czwartek 8lekcja
A. Romańska zajęcia teatralne czwartek 8 lekcja
A.Piwowarczyk,
K. Biel
„Klub Książkowych Motyli”- zajęcia czytelnicze środa 7 lekcja
P.Szyszkowicz „Klub Książkowych Motyli”- zajęcia czytelnicze czwartek 7-8lekcja
J. Koszler zajęcia taneczno-rytmiczne wtorek 7-8 lekcja
K. Kluska zajęcia taneczno-rytmiczne wtorek 7-8 lekcja
R. Zawora zajęcia taneczno-rytmiczne poniedziałek 7-8 lekcja
A. Znamirowska, J.Michałek-Balonek zajęcia taneczno-rytmiczne piątek 6 lekcja
A. Litewka-Zawiślan zajęcia umuzykalniające / zespół „Carillion” wtorek 7 lekcja
M. Mikołajczyk zajęcia sportowe środa 8 lekcja
czwartek8 lekcja
E. Turakiewicz zajęcia umuzykalniające piątek 8 lekcja
A. Bernacka zajęcia plastyczne czwartek 7-8 lekcja
I.Niechciał zajęcia plastyczne poniedziałek 8 lekcja
B. Waśniowska zajęcia plastyczne środa 8-9 lekcja
K. Słowiak, B.Markowska koło turystyczne dni wolne od zajęć dydaktycznych

M. Kaczor

M. Kozłowska

zajęcia w sali doświadczania świata

zajęcia w sali doświadczania świata

wtorek 6 lekcja,

wtorek 7.30-8.15
środa 6 lekcja

M. Zakolska zajęcia sportowo-rekreacyjne wtorek 8 lekcja środa 7 lekcja
R. Warwas zajęcia filmowo-fotograficzne środa 7.30-8.20
J.Rosół zajęcia matematyczne poniedziałek 7 lekcja
piątek 8 lekcja
M.Sitko biblioterapia czwartek 6 lekcja