samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

Patrycja Juszczyk

Zastępca Przewodniczącego

Katarzyna Kruszyna

Sekretarz

Weronika Szaruga