samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

Weronika Szaruga

Zastępca Przewodniczącego

Daniel Gawlik

Sekretarz

Kinga Bujas

Skarbnik

Katarzyna Kruszyna