Rada rodziców

Rada rodziców

Przewodnicząca

Irena Miękina

Zastępca

Edyta Sarga

Skarbnik

Barbara Kruszyna

Sekretarz

Agnieszka Szylar