podręczniki – szkoła przysposabiająca do pracy

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Tytuł Autor Wydawnictwo Wychowawcy
Pewny start „O dorosłości” A.Pliwka, K.Radzkatd PWN K.Biel, M.Ryńska
„Uczę się z kartami pracy 1-4” Kary pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z elementami przysposobienia do pracy A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska Harmonia K.Majcherczyk