Kółko plastyczne

„Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
od którego śniegi topnieją.”
K. I. Gałczyński

Sztuka sprzyja rozwojowi dzieci, wpływa na ogólny rozwój osobowości. Sztuka rozwija wrażliwość i spostrzegawczość oraz przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczności. Sztuka jest terapią, wycisza, skłania do refleksji, przywraca wiarę we własne możliwości. Sztuka uwrażliwia, przygotowuje do życia, relaksuje, pomaga pokonać lęki i kompleksy, sztuka towarzyszy nam przez całe życie. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.

Od września 2015 roku prężnie działa pozalekcyjne kółko plastyczne prowadzone przez Panią Beatę Waśniowską i wspierane przez Panią Kingę Biel. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki na 8 godzinie lekcyjnej, tj. od godziny 14.20. Służą one rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej.

Na naszym kółku plastycznym nie ograniczamy się do jednej metody czy techniki plastycznej. Wręcz przeciwnie, staramy się próbować wszystkiego, tak, aby wszechstronnie się rozwijać. Wszystko, co nas otacza może stać się materiałem i inspiracją do pracy, do powstania dzieła, jedynego, niepowtarzalnego, dzieła wykonanego przez dziecko. Nigdy już drugie takie samo nie powstanie, nie można go skopiować, za każdym razem powstanie coś nowego, coś interesującego.

Nasze dzieła można oglądać w holu szkoły, tuż przy szatni, a także na stronie internetowej wraz z opisem wykonania pracy.

Opracowała: Beata Waśniowska