Hipoterapia

W naszej szkole od listopada 2015 prowadzone są cykliczne zajęcia z hipoterapii w Stadninie koni w Niepołomicach. Grupa 13 uczniów raz w miesiącu uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych terapeutów, instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Uczestnicy zajęć mają okazję jeździć na koniach, prowadzić je, czyścić i wykonywać wszelkie niezbędne czynności pielęgnacyjne. Poprzez kontakt z żywym zwierzęciem zyskują nowego przyjaciela; poznają jego imię, uczą się współżycia z inną żywą istotą. Koń jest większy od pacjenta, ale jest mu posłuszny, co pozwala dziecku na wzrost odwagi, poczucia sukcesu, a tym samym własnej wartości. Zajęcia, w których uczeń czynnie uczestniczy, wpływają na wzrost koncentracji, samokontroli, pobudzają inicjatywę, dają lepsze zrozumienie własnych możliwości i potrzeb. Jeżeli hipoterapia jest prowadzona fachowo, zajęcia odbierane są jako zabawa. Dziecko nie ma świadomości, że są to ćwiczenia, tyle że prowadzone w innej formie.
Hipoterapia jest metodą rehabilitacji do której wykorzystuje się konia jako współterapeutę. Jest to metoda, która stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod rehabilitacji. Różnorodność oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie usprawniać dziecko ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływać na jego kondycję psychiczną. Stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

Cele hipoterapii:

  • korygowanie postawy ciała;
  • regulacja napięcia mięśniowego;
  • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
  • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
  • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
  • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

Opracowała: Paulina Szyszkowicz, Kinga Biel