Uczymy się i bawimy w domu – w-f przez internet dla dzieci młodszych

WF -Propzycje ćwiczeń z piłką w warunkach domowych dla dzieci młodszych:
Wykonaj rozgrzewkę: bieg w miejscu, podskoki, skłony, krążenia tułowia, wymachy i krążenia ramion i nóg( ok. 3-5 min)
Mini Piłka siatkowa
• Rzuty i chwyty piłką w górę, do współćwiczącego
• Przyjęcia piłki od współćwiczącego sposobem dolnym i górnym
• Zagrywka piłki sposobem dolnym
• Przyjęcia piłki sposobem oburącz górnym
Mini Piłka Ręczna
• Kozłowanie piłki ręcznej w miejscu, marszu, biegu
• Chwyty i podania piłki od i do współćwiczącego
• Rzut piłką do współćwiczącego
• Rzut piłką na bramkę jednorącz
Mini piłka koszowa
• Kozłowanie piłki w miejscu, marszu, biegu
• Chwyty piłki od współćwiczącego
• Podania piłki do współćwiczącego „kozłem” i oburącz sprzed klatki piersiowej
• Kozłowanie piłki ze zmianą ręki i kierunku poruszania się
• Rzut piłką do kosza
Mini Piłka Nożna
• Prowadzenie piłki nogą
• Uderzanie piłki nogą
• Podania piłki do współćwiczącego
• Uderzenie piłki prostym podbiciem
• Strzał na bramkę
Zabawy i ćwiczenia z piłką wykonujemy w wygodnym stroju sportowym i na wolnym powietrzu. Jeśli to możliwe angażujemy do zabaw i ćwiczeń rodzeństwo lub rodziców.

Opracowanie: Beata Markowska, Magdalena Zakolska, Mateusz Mikołajczyk, Paweł Jedynak

Facebooktwittergoogle_plus