Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Ćwiczenia rozwijające schemat własnego ciała:

• dotykanie poszczególnych części swojego ciała – rąk, nóg, głowy, brzucha, twarzy
• oglądanie swojego odbicia w lustrze
• pokazywanie poszczególnych części ciała
• poruszanie poszczególnymi częściami ciała
• zapoznanie z oznaczeniami stron ciała (lewa – prawa)
• prezentowanie ruchów poszczególnych części ciała w odbiciu lustrzanym przez rodzica
• ćwiczenia orientacji całego ciała w przestrzeni, na przykład klepanie dłońmi o kolana, kręcenie się wokół własnej osi, odpychanie się plecami, przeciskanie się przez tunel u tworzony z rąk i nóg dorosłych;
• kształtowanie świadomości własnego ciała
• obrysowywanie różnych części ciała z wyodrębnianiem i nazywaniem ich elementów
• śpiewanie piosenek, które nazywają poszczególne części ciała tj.
,,Tu lewą mam rączkę”https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M
,,Tu paluszek, tu paluszek” https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
• wydawanie dziecku poleceń (dostosowanych do możliwości dziecka) typu ,,spójrz w górę”, ,popatrz na dół”, ,,popatrz w bok” itd.

Opracowała: G. Koszler

Facebooktwittergoogle_plus