Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Propozycja zajęć rozwijających motorykę dużą.

Przykłady:
• Ćwiczenia bierne kończyn dolnych i górnych
– zginanie i prostowanie nóg w stawach biodrowych, kolanowych i stóp
– zginanie i prostowanie rąk w stawach barkowych, łokciowych i nadgarstku.
• Chodzenie (z pomocą) po macie z kolcami.
• Wykonanie ścieżki sensorycznej z dostępnych materiałów.
• Chodzenie z pomocą przez przeszkody.
• Wyciąganie rąk po wskazany przedmiot.
• Kopanie piłki.
• Rzucanie piłką (np. do kosza).
• Turlanie po podłodze.
• Chodzenie z asekuracją po schodach.
• Bujanie na wałku lub piłce.
• Przysiady (np. wstawanie i siadanie na łóżko lub krzesło).

Opracowała: A. Bochenek

 

 

Facebooktwittergoogle_plus