Terapia ręki – kółko pozalekcyjne

W bieżącym roku szkolnym w każdą środę odbywają się zajęcia pozalekcyjne z zakresu Terapii Ręki. Głównymi celami terapii są:
– usprawnianie precyzji ruchów rąk i dłoni,
-doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki,
– wyuczenie zdolności skupienia uwagi,
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– trening czynności samoobsługowych.

Uczniowie na każdych zajęciach biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, których przykłady zamieszczono poniżej:

1. Motoryka duża.
– toczenie, chwytanie, kopanie piłki,
– chodzenie po wyznaczonym torze,
– stanie na jednej nodze.
2. Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
– leżenie na plecach,
– opieranie się o ścianę,
– skrętoskłony podczas siedzenia na krześle.
3. Ćwiczenia w chodzeniu i bieganiu.
– chodzenie na palcach,
– bieganie po obwodzie koła,
– chodzenie na sztywnych nogach.
4. Ćwiczenia równoważne.
– chodzenie po wyznaczonej linii,
– wchodzenie pod górkę,
– wspinanie po drabinkach.
5. Ćwiczenia na czworakach.
– naśladowanie chodu zwierząt,
– czołganie się pod przeszkodami,
– turlanie się.
6. Ćwiczenia w toczeniu i rzucaniu.
– rzucanie woreczkiem,
– toczenie piłki do celu,
– kopanie piłki.
7. Usprawnianie dłoni, palców, nadgarstka.
– przewlekanie sznurków, tasiemek przez otwory,
– ściskanie miękkiej piłeczki,
– rysowanie na dużych arkuszach papieru,
– wydzieranki z gazet,
– lepienie z masy solnej,
– stemplowanie,
– tasowanie kart,
– wiązanie supełków.
8. Ćwiczenia rąk.
– wymachy obu rąk,
– kreślenie dowolnych kształtów w powietrzu,
– uderzanie rękoma o podłoże.
9. Ćwiczenia grafomotoryczne.
– malowanie kredkami ,
– rysowanie szlaczków,
– kopiowanie rysunków przez kalkę.
10. Usprawnianie poziomu pisania.
– ćwiczenia prawidłowego sposobu trzymania ołówka,
– ćwiczenia zdolności do kontrolowania siły nacisku ręki,
– ćwiczenia relaksacyjne (pryskanie wodą, zaciskanie pięści),
– wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.
Uczestnicy zajęć z zaangażowaniem trenują nowe umiejętności, o czym świadczą poniższe fotografie.

Opracowała: I.Winiszewska

Facebooktwittergoogle_plus