Bieg po zdrowie

Uczniowie klas 5L i 5UB realizowali w tym semestrze program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany przez specjalistów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia realizowane były różnymi metodami aktywizującymi, które poprzez pogadanki, wymianę spostrzeżeń czy pomysłów pobudzały kreatywność i aktywność uczniów. Podczas cyklu lekcji uczniowie m.in. tworzyli antyreklamy papierosów, liczyli koszty, jakie generuje palenie papierosów oraz uczyli się podstaw asertywnej postawy wobec nałogów. Wzięli także udział w powiatowym konkursie plastycznym „Bieg po zdrowie” zorganizowanym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieliczce, w którym uczeń naszej szkoły Mikołaj Francuz zdobył I miejsce.

Mamy nadzieję, że w przyszłości ci młodzi ludzie palenie będą traktować jako coś niemodnego i niezdrowego!

Zajęcia dla uczniów przygotowywały panie: J. Bielak, E. Maciejewska, J. Rosół.

Opracowała: E. Maciejewska

Facebooktwittergoogle_plus