Prawa pacjenta

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez panią Agatę Jakubowską – eksperta Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas prelekcji uczniowie poznali prawa zapisane w Karcie Praw Dziecka – Pacjenta przysługujące im i ich rodzicom, rozmawiali o swoich doświadczeniach w korzystaniu z pomocy medycznej, analizowali przypadki, które mogłyby się zdarzyć w placówce medycznej i decydowali, które prawa pacjenta miałyby zastosowanie. Najbardziej zaangażowani uczestnicy zajęć otrzymali książeczki Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba w szpitalu czyli o prawach dziecka –pacjenta niemal wszystko!”. Przesłaniem naszego spotkania było podkreślenie faktu, że dziecko to pacjent szczególny, który musi być właściwie leczony oraz traktowany z godnością i uwagą!

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus