Wieści z basenu

Uczestniczymy w zajęciach na basenie już drugi miesiąc i najwyższa pora pochwalić się małymi sukcesami naszej 15 osobowej grupy. Od pierwszych zajęć nasi uczniowie zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, oswajają
ze środowiskiem wodnym, a tym samym nabywają coraz szerszych kompetencji.
Po pierwsze i najważniejsze nauczyciele – opiekunowie zaobserwować mogą przełamywanie lęków, oporów i uprzedzeń związanych z samodzielnym przebywaniem w wodzie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Po drugie drodzy rodzice wasze dzieci wykazują się dużym posłuszeństwem oraz zdyscyplinowaniem w stosunku do panów instruktorów, co już owocuje opanowaniem podstawowych czynności ruchowych w wodzie oraz opanowaniem specyficznego oddychania w środowisku wodnym. Po trzecie jesteśmy przekonani, iż regularne korzystanie z tej formy ruchu wpływa na rozwijanie wolicjonalnych cech charakteru naszych podopiecznych jak np. wytrwałość, zdecydowanie oraz odwaga. Ponadto warto przypomnieć, że nasze zajęcia na basenie w swoich celach : mają wzbudzać odpowiednią motywację, kształtować zachowania prozdrowotne jak np. dbałość o wygląd osobisty, higienę ciała, pobudzać do aktywności fizycznej, zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałać wadom postawy, hartować organizm oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas np. wypoczynku letniego.

Opracowała: Justyna Pawelec

Facebooktwittergoogle_plus