Światowy Dzień Rzucania Palenia

Uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia,w ramach którego realizowali prog ram „Nie pal przy mnie, proszę” pod patronatem SANEPID-u. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach dotyczących źródeł i rodzajów dymu (obserwacja środowiska), szkodliwości dymu papierosowego, właściwego sposobu reagowania na palaczy (prezentacja Power – Point), uczyli się tematycznej piosenki, obejrzeli także film edukacyjny o skutkach nałogu (wzięli udział w dyskusji na jego temat). Każda klasa wykonała plakat „Nie pal przy mnie, proszę”. Prace można oglądać na gazetce szkolnej.

Opracowała: M.Kaczor

Facebooktwittergoogle_plus