Biblioterapia „Bajka-pomagajka”

W bibliotece szkolnej w każdy czwartek organizowane są zajęcia z biblioterapii. Prowadzi je bibliotekarka Pani Magdalena Sitko. Zajęcia polegają na zabawach terapeutycznych wzbogaconych czytaniem bajek.
Zajęcia biblioterapeutyczne prowadzone są w małych zespołach., Celem jest:
– ukazanie wartości książki i czytania,
– pobudzanie wyobraźni podczas czytania i słuchania,
– rozwijanie aktywności twórczej uczniów,
– wyzwalanie uczucia zadowolenia i radości,
– wzmacnianie wartości ucznia,
– uaktywnienie dziecka w grupie rówieśniczej,
– tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Wykorzystuje się tu różnorodne techniki. :
– czytanie wybranego tekstu przez prowadzącego,
– słuchanie tekstów o charakterze relaksującym lub aktywizującym,
– rozmowa na temat przeczytanej bajki,
– wymyślanie innego zakończenia utworu,
– wchodzenia w rolę wybranego bohatera
– wykonywanie ilustracji obrazującej nastrój utworu,
-wykonywanie prac plastycznych ilustrujących emocje dziecka wywołane czytanym utworem,
– rysowanie i malowanie do wybranego, niedokończonego fragmentu utworu,
– inscenizowania wybranych scen,
– lepienia brakujących elementów w znanym dziecku opisie rzeczy,
– wydzierania i układania podpisów adekwatnych do treści.
Scenariusze poszczególnych zajęć mogą wykorzystywać również inne, poza literackimi, zainteresowania dzieci, np.: film, muzykę itp. W praktyce szkolnej dobrze sprawdza się łączenie poszczególnych bodźców, np. odczytanie fragmentu tekstu i wysłuchanie utworu muzycznego lub projekcja bajki a następnie stworzenie własnej pracy plastycznej przez ucznia.

Podsumowując, biblioterapia to jedna z ciekawych form wspierania rozwoju dziecka, pomagająca zaktywizować ucznia do pracy i pobudzić jego wyobraźnię.

Opracowała: M.Sitko

Facebooktwittergoogle_plus