„Cztery pory roku z żywiołami” – woda

W piątek 4 marca odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Cztery pory roku z żywiołami”, podczas których uczniowie klas: 2U, 3L, 3U oraz 5UA zgłębiali tajniki wiedzy na temat wody. Doświadczenia przyrodnicze przeprowadzone przez dzieci (połączone z obserwacją
oraz analizą wyników) wzbudziły ogromne zainteresowanie i dostarczyły wielu emocji. Podsumowaniem warsztatów były zagadki słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe oraz bajka edukacyjna. Na zakończenie uczestnicy wykonali kolorowe żaglowce z filcu i korka. Kolejne zajęcia już pod koniec marca!

Opracowała: Magdalena Kaczor

Facebooktwittergoogle_plus