Bezpieczniki Taurona

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez eksperta z firmy Tauron Dystrybucja „Bezpieczniki Taurona”, które propagują wiedzę o zasadach bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Celem warsztatów jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Projekt „Bezpieczniki Taurona” jest przykładem dobrych praktyk w zakresie promocji bezpieczeństwa w szkole i w domu. Mamy nadzieję, że wiedza oraz zdobyte nowe doświadczenia w tym zakresie przyczynią się do wyeliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzeń elektrycznych przez uczniów naszej szkoły.

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus