Spotkanie z policjantami

W środę 25 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zajęcia profilaktyczne dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz unikania zagrożeń związanych z dopalaczami, narkotykami, alkoholem oraz użytkowaniem internetu. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obowiązkowego korzystania z odblasków. Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki zagrożeń związanych z alkoholem i narkotykami, uczniowie mieli możliwość założenia specyficznych okularów jakimi są narkogogle i alkogogle. Symulują one wiele skutków spożywania alkoholu, używania narkotyków lub przedawkowania leków, a więc dezorientację, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, czy wreszcie zaburzenia obrazu. Policjanci przypomnieli uczniom, jakie mają obowiązki i prawa. Tłumaczyli jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz gdzie szukać pomocy.

Serdecznie dziękujemy Policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie za  zorganizowanie  interesującej lekcji profilaktycznej oraz pomoc w zakresie kształtowania u uczniów naszej szkoły postaw związanych z dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych!

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus