Dofinansowanie do zakupu podreczników i materiałów edukacyjnych

Wszystkich Rodziców zainteresowanych dofinansowaniem do zakupu podręczników, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w celu wypełnienia wniosku. Dofinansowanie nie obejmuje uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.

Wysokość dofinansowania:

225 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem do klasy III szkoły podstawowej.
325 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem do klasy V i VI szkoły podstawowej.
350 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem do klasy II i III szkoły gimnazjum.
225 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym – uczestniczącego do klasy III, V, VI szkoły podstawowej albo II i III gimnazjum, albo uczestniczącego do szkoły ponadgimnazjalnej (przysposabiającej do pracy).

Facebooktwittergoogle_plus