„Moja ulubiona postać z bajki”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: ” Moja ulubiona postać z bajki”.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, mile widzimy również prace uczniów z klas integracyjnych.
Ze względu na specyfikę naszej placówki serdecznie zapraszamy uczniów z przedszkoli i szkół specjalnych
2. Format prac A4, A3; prace płaskie
3. Technika wykonania prac dowolna
4. Oceniane będą prace wykonane indywidualnie.
5. Jury oceniać będzie oryginalność prac, estetykę oraz wkład pracy w wykonane dzieło.
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
przedszkola i starsze dzieci specjalnej troski
Klasy I-III szkoła podstawowa
Klasy IV-VI
7. Prace prosimy składać do 29.05.2015 r u organizatorów
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 czerwca
9. Wszystkie prace powinny być opisane wg wzoru:
Tytuł pracy
Imię, nazwisko, klasa
Opiekun

Organizatorzy: Krystyna Kluska, Małgorzata Ryńska, Renata Zawora

Facebooktwittergoogle_plus