Warsztaty z pierwszej pomocy dla gimnazjalistów

17 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty dla gimnazjalistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem takich zajęć była praktyczna nauka elementarnych zasad ratujących życie oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Ważnym elementem warsztatów były też ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Dzięki tego typu zajęciom młodzież miała możliwość nauki właściwego reagowania w trudnych sytuacjach, od którego często zależy życie i zdrowie osób poszkodowanych.

Wspólnymi siłami udało nam się przyjemnie spędzić czas i nabyć umiejętności niezwykle potrzebnych w codziennym życiu!
Warsztaty przygotowały panie: Beata Markowska i Edyta Maciejewska

Opracowała: Edyta Maciejewska

Facebooktwittergoogle_plus